Các vòng thi

06.09 – 31.10.2021
GỬI Ý TƯỞNG
01.11 – 07.11.2021
ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ
Ý tưởng được đánh giá bởi các phòng ban liên quan và Trung tâm Sáng Kiến
08.11 – 14.11.2021
BÌNH CHỌN
Bình chọn công khai
15.11 – 22.11.2021
KẾT QUẢ CHUNG CUỘC
PMO sẽ chọn ra ý tưởng chiến thắng chung cuộc

Tiêu chí đánh giá

Sáng tạo
Khả thi
Giá trị mang lại

Ai có thể tham gia?

TẤT CẢ MỌI NGƯỜI

CHỦ ĐỀ - KINH DOANH, QUẢN TRỊ RỦI RO, THU HỒI NỢ

Bạn có ý tưởng sáng tạo có thể giúp:
• Tăng doanh số bán hàng và tiếp cận nhiều khách hàng hơn.
• Bổ sung quá trình đánh giá rủi ro để ngăn ngừa nợ xấu và các hoạt động gian lận.
• Nâng cao hiệu quả và tăng tỷ lệ thu hồi nợ.

Hãy chia sẻ với chúng tôi! Giành giải thưởng và cùng hiện thực hóa ý tưởng của bạn!