Các vòng thi

01.01 – 27.02.2022
GỬI Ý TƯỞNG
28.02 – 04.03.2022
ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ
Ý tưởng được đánh giá bởi các phòng ban liên quan và Trung tâm Sáng Kiến
05.03 – 18.03.2022
BÌNH CHỌN
Bình chọn công khai
19.03 – 31.03.2022
KẾT QUẢ CHUNG CUỘC
PMO sẽ chọn ra ý tưởng chiến thắng chung cuộc

Tiêu chí đánh giá

Sáng tạo
Khả thi
Giá trị mang lại

Ai có thể tham gia?

CHÚNG TÔI CHÀO ĐÓN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI

KHÔNG GIỚI HẠN CHỦ ĐỀ

Hãy gửi ý tưởng cho chúng tôi để giành giải thưởng và cùng nhau hiện thực hóa ý tưởng của bạn.