Các vòng thi

06.09 – 15.02.2022
GỬI Ý TƯỞNG
16.02 – 22.02.2022
ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ
Ý tưởng được đánh giá bởi các phòng ban liên quan và Trung tâm Sáng Kiến
23.02 – 02.03.2022
BÌNH CHỌN
Bình chọn công khai
03.03 – 11.03.2022
KẾT QUẢ CHUNG CUỘC
PMO sẽ chọn ra ý tưởng chiến thắng chung cuộc

Tiêu chí đánh giá

Sáng tạo
Khả thi
Giá trị mang lại

Ai có thể tham gia?

TẤT CẢ MỌI NGƯỜI

KHÔNG GIỚI HẠN CHỦ ĐỀ

Hãy chia sẻ với chúng tôi! Giành giải thưởng và cùng hiện thực hóa ý tưởng của bạn!