Các vòng thi

11.01 – 28.02.2023
GỬI Ý TƯỞNG
ENDING
01.03 – 12.03.2023
ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ
Ý tưởng được đánh giá bởi các phòng ban liên quan và Trung tâm Sáng Kiến
ENDING
13.03 – 26.03.2023
BÌNH CHỌN
Bình chọn công khai
ENDING
27.03 – 31.03.2023
KẾT QUẢ CHUNG CUỘC
BTC chọn ra các giải chiến thắng trong Kỳ.
ENDING

Tiêu chí đánh giá

Sáng tạo
Khả thi
Giá trị mang lại

Ai có thể tham gia?

CHÚNG TÔI CHÀO ĐÓN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI

KHÔNG GIỚI HẠN CHỦ ĐỀ

Hãy gửi ý tưởng cho chúng tôi để giành giải thưởng và cùng nhau hiện thực hóa ý tưởng của bạn.